عکسهای مراسم تدفین و صحنه تصادف هولناک ویکتوریا، همسر دیوید بکهام